Các liên kết
Các liên kết
Vị trí của Trường - Map
Chọn ngôn ngữ

Thông báo: Về kết quả xét tuyển viên chức năm học 2014-2015

Ngày đăng tin: 8/13/2014 2:27:14 PM  


Nay, trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm học 2014-2015 và thời gian ứng viên trúng tuyển đến nhận công tác tại trường như sau


THÔNG BÁO

Về kết quả xét tuyển viên chức năm học 2014-2015.


Căn cứ Thông báo số 1657/GDĐT-TC ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tp. HCM về kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh năm học 2014-2015;

Căn cứ Thông báo số 327/TB-TCKTKT.NHC-TC ngày 04 tháng 8 năm 2014 về kế hoạch phỏng vấn ứng viên xét tuyển giáo viên năm học 2014-2015;

Căn cứ vào chỉ tiêu, nhu cầu tuyển dụng viên chức năm học 2014-2015 của nhà trường;

Nay, trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm học 2014-2015 và thời gian ứng viên trúng tuyển đến nhận công tác tại trường như sau:

1.     Kết quả xét tuyển viên chức năm học 2014-2015: (đính kèm).

2.     Thời gian nhận công tác của giáo viên: 8 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 8 năm 2014 (đối với ứng viên trúng tuyển).

3.     Địa điểm: Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường TC KT-KT Nguyễn Hữu Cảnh (Số 500-502 Huỳnh Tấn Phát, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP.HCM).

Đề nghị các ứng viên trúng tuyển sắp xếp thời gian đến trường để nhận công tác theo đúng ngày, giờ quy định. Đồng thời nộp bổ sung 01 bộ hồ sơ theo văn bản số 1657/GDĐT-TC ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Trường hợp không đến và không có lý do chính đáng, nhà trường sẽ báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo hủy kết quả tuyển dụng theo quy định./.

_________________________________________

TẢI THÔNG BÁO CHÍNH THỨC:

- Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm học 2014-2015.pdf

- KẾT QUẢ XÉT TUYỂN NHÂN VIÊN NH 2014-2015

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN GIÁO VIÊN NH 2014-2015


Lượt xem: 3118 || Đăng bởi: admin