Các liên kết
Các liên kết
Vị trí của Trường - Map
Chọn ngôn ngữ

Thông báo tổ chức đấu thầu bãi giữ xe CB-GV-NV và học sinh

Ngày đăng tin: 9/24/2015 9:14:37 AM  


Căn cứ vào tình hình thực tế của Nhà trường về nhu cầu giữ xe. Nay, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh thông báo về việc tổ chức đấu thầu bãi giữ xe cho CB-GV-NV và học sinh với các nội dung cụ thể như sau


TẢI THÔNG BÁO MỚI THẦU: 


Lượt xem: 614 || Đăng bởi: admin