Các liên kết
Các liên kết
Vị trí của Trường - Map
Chọn ngôn ngữ

Thông báo tuyển dụng Giáo viên dạy tiếng Hàn

Ngày đăng tin: 5/23/2016 2:29:20 PM  


Nhằm bổ sung nhân sự về giáo viên theo yêu cầu phát triển của nhà trường. Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh thông báo về việc tuyển dụng Giáo viên dạy tiếng Hàn.


Tải thông báo tuyển dụng: https://goo.gl/LhXvhH


Lượt xem: 686 || Đăng bởi: admin