Các liên kết
Các liên kết
Vị trí của Trường - Map
Chọn ngôn ngữ

Thông báo tuyển dụng giáo viên năm học 2017-2018

Ngày đăng tin: 6/23/2017 9:17:45 AM  


Căn cứ Thông báo số 1857/KH-GDĐT-TC ngày 29 tháng 5 năm 2017 về kế hoạch tuyển dụng viên chức công tác ở các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018; Căn cứ vào nhu cầu vị trí công tác của nhà trường;


TRÍCH DẪN THÔNG BÁO

 

Căn cứ Thông báo số 1857/KH-GDĐT-TC ngày 29 tháng 5 năm 2017 về kế hoạch tuyển dụng viên chức công tác ở các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018;

Căn cứ vào nhu cầu vị trí công tác của nhà trường;

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh thông báo về việc tuyển dụng giáo viên năm học 2017-2018 như sau:

I. Đối tượng tuyển dụng:

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a. Có quốc tịch Việt Nam và có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh

b. Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động

c. Có đơn đăng ký dự tuyển;

d. Có lý lịch rõ ràng;

e. Có văn bằng và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch sang tiếng Việt và đã được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tính pháp lý của văn bằng; hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

f. Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a. Mất năng lực hành vị dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Đối với xét tuyển đặc cách:

a.  Người có kinh nghiệm công tác và hiện đang công tác trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc ngành giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh diện hợp đồng thỉnh giảng; có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc);

Trong thời gian công tác, người dự tuyển không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian này, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang hợp đồng làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập phải được Thủ trưởng đơn vị nơi đang làm việc nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và có văn bản đồng ý được tham gia dự tuyển.

b.   Người tốt nghiệp đại học loại giỏi, tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước và ngoài nước, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng;

II. Yêu cầu về trình độ

  1. Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm, hệ chính qui hoặc có bằng tốt nghiệp đại học khác, hệ chính qui và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm hoặc tương đương. Ưu tiên ứng viên có học vị Thạc sĩ, Tiến sĩ đúng chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí cần tuyển dụng.

2.     Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT.

3.     Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số  03/2014/TT-BTTTT

v    Lưu ý: Đối với yêu cầu về trình độ Tin học và Ngoại ngữ:

-         Đối với trình độ Ngoại ngữ: Căn cứ công văn số 6089/BGDĐT-GDTX ngày 27 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phúc đáp công văn số 4453/BNV-CCVC. Trình độ A tương đương A1 (Bậc 1 khung 6 bậc); B tương đương A2 (Bậc 2 khung 6 bậc); C tương đương B1 (Bậc 3 khung 6 bậc);

-         Đối với trình độ Tin học: Thực hiện theo Thông tin liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

III. Nhu cầu tuyển dụng

- Cơ khí động lực: 02 người

IV. Phương thức tuyển dụng

- Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển bằng cách xem xét hồ sơ, kết quả học tập, phỏng vấn trực tiếp và giảng thử. Trình tự xét tuyển được thực hiện theo Chương 2 của Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ.

- Xét tuyển đặc cách đối với các trường hợp được quy định tại Khoản 1, Điều 7 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

V. Hồ sơ dự xét tuyển

- Hồ sơ của người dự tuyển gồm có:

-   Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu);

- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật (theo mẫu) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ Tin học, chứng chỉ tiếng Anh và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và đã được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tính pháp lý của văn bằng;

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định (theo mẫu);

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

- Tất cả các loại hồ sơ nên được sao y được cơ quan có thẩm quyền chứng thực trên khổ giấy loại A4 để tránh thất lạc và sắp xếp theo thứ tự qui định như trên.

- Đối với ứng viên là viên chức có quá trình công tác đúng với ngạch đăng ký dự tuyển, có tham gia đóng BHXH liên tục trong các đơn vị trường công lập, dân lập, tư thục hoặc trước đây đã làm việc tại các trường công lập, dân lập, tư thục sau đó chuyển sang các trường dân lập, tư thục nay được tuyển dụng làm việc tại các trường công lập của thành phố và được bảo lưu quá trình đóng bảo hiểm xã hội không quá 6 tháng tính đến ngày được tuyển dụng, yêu cầu bổ sung:

+ Bản sao Quyết định nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc;

+ Bản sao sổ Bảo hiểm xã hội, tờ rời in rõ quá trình đóng BHXH có xác nhận của Bảo hiểm xã hội;

+ Bản sao quyết định lương hiện hưởng khi nghỉ việc.

Những đối tượng này, nếu đủ điều kiện thì được xem xét bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp (miễn thực hiện chế độ tập sự) theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

VI. Thời gian, địa điểm và quy trình xét tuyển

1. Thời gian đăng ký dự tuyển

- Ứng viên đăng ký và đóng lệ phí xét tuyển trong giờ hành chính bắt đầu từ ngày 21/6/2017 đến hết ngày 18/7/2017 và nhận Mã số đăng ký dự xét tuyển;

- Lệ phí dự xét tuyển: 500.000 đồng (Theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016).

- Địa điểm đăng ký và đóng lệ phí: Phòng Tổ chức - Hành chính, trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh, số 500-502 Huỳnh Tấn Phát, Phường Bình Thuận, Quận 7, Tp. HCM

- Khi đến đăng ký, ứng viên nhớ mang theo giấy chứng minh nhân dân của ứng viên và chỉ được đăng ký một lần so với số chứng minh nhân dân đó, lưu giữ cẩn thận biên lai đóng lệ phí xét tuyển. Nếu ứng viên thay đổi nơi đăng ký dự xét tuyển, lệ phí đã đóng sẽ không được hoàn trả.

- Ứng viên sử dụng Mã số đăng ký và số chứng minh nhân dân để điền đầy đủ và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin đăng ký dự xét tuyển đến hết ngày 18/7/2017 tại địa chỉ phongtccb.hcm.edu.vn, chọn mục Tuyển dụng, chọn mục Sửa thông tin đăng ký dự tuyển.

- Trong thời gian này ứng viên thường xuyên theo dõi tình hình đăng ký trên trang web của Sở và của nhà trường.

2. Thời gian tổ chức rà soát dữ liệu: dự kiến ngày 19/7/2017 tại trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh

3. Thời gian tổ chức phỏng vấn: dự kiến ngày 21/7/2017 tại trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh

4. Thời gian công bố kết quả: dự kiến ngày 14/8/2017

5. Thời gian nhận nhiệm sở: dự kiến ngày 21/8/2017

6. Thời gian nhận hồ sơ: viên chức đã trúng tuyển nộp 02 bộ hồ sơ theo quy định tại mục V của thông báo này khi đến nhận nhiệm sở.

Lưu ý: Ứng viên đã trúng tuyển phải đi trình diện nhận nhiệm sở, sau 10 ngày kể từ ngày ra thông báo nhận nhiệm sở nếu ứng viên không đến trình diện trường sẽ hủy kết quả tuyển dụng và ứng viên sẽ không được tuyển dụng ở các đợt tuyển dụng sau.


Lượt xem: 1740 || Đăng bởi: admin