Các liên kết
Các liên kết
Vị trí của Trường - Map
Chọn ngôn ngữ

Tuyển dụng viên chức năm học 2017-2018

Ngày đăng tin: 3/10/2018 8:02:13 PM  


Năm học 2017-2018 trường dự kiến tuyển dụng giáo viên ngành Cơ khí động lực, ngành Kinh tế, ngành Điện lạnh, ngành Thiết kế thời trang, giáo viên Giáo dục Thể chất, giáo dục Pháp luật và nhân viên Hành chính - Văn phòng.


KẾ HOẠCH

Tuyển dụng viên chức năm học 2017-2018

 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp;

Căn cứ nhu cầu tuyển dụng viên chức năm học 2017-2018 của trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh;

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh xây dựng kế hoạch tuyển dụng ứng viên xét tuyển viên chức năm học 2017-2018 như sau:

  • Nhằm bổ sung nhu cầu về giáo viên, nhân viên tại trường.
  • Năm học 2017-2018 trường dự kiến tuyển dụng giáo viên ngành Cơ khí động lực, ngành Kinh tế, ngành Điện lạnh, ngành Thiết kế thời trang,  giáo viên Giáo dục Thể chất, giáo dục Pháp luật và nhân viên Hành chính - Văn phòng.

 

==> XEM ĐẨY ĐỦ KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG TẠI ĐÂY <==

==> TẢI CÁC BIỂU MẪU TẠI ĐÂY <==

 

==> NHẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN DỰ TUYỂN TẠI ĐÂY SAU KHI CÓ MÃ DỮ TUYỂN <==

 


Lượt xem: 1626 || Đăng bởi: admin