Các liên kết
Các liên kết
Vị trí của Trường - Map
Chọn ngôn ngữ

Lớp khởi tạo doanh nghiệp trong học sinh khóa 17

Ngày đăng tin: 12/27/2018 9:05:10 AM  


- Tạo môi trường cho học sinh rèn luyện kỹ thực hành xã hội, gắn lý thuyết với thực tiễn giúp các em học tập và rèn luyện đạo đức tốt; góp phần nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn và phát huy bản lĩnh, tính năng động, sáng tạo của tuổi trẻ. - Tăng cường “Kỹ năng thực hành xã hội” cho học sinh. Trang bị những kiến thức cơ bản cho học sinh khi bước vào khởi nghiệp.


Một số hình ảnh tiêu biểu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lượt xem: 66 || Đăng bởi: doantn