Các liên kết
Các liên kết
Vị trí của Trường - Map
Chọn ngôn ngữ

Trang bị kỹ năng tác phong công nghiệp kết hợp với tham quan thực tế tại nhà máy Ajinomoto Biên Hòa

Ngày đăng tin: 1/11/2019 9:24:20 AM  


Đẩy mạnh công tác tham quan thực tế doanh nghiệp cho học sinh, giúp các em học sinh nhận thức về yêu cầu nghề nghiệp và trang bị thêm những kiến thức kỹ năng đối với nghề mình đã chọn; Trang bị kỹ năng tác phong công nghiệp kết hợp với tham quan thực tế doanh nghiệp giúp các em học tập hiệu quả hơn. Ngày 08/1/2019 Đoàn Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh tổ chức cho 150 học sinh tham quan, học tập thực tế doanh nghiệp tại nhà máy Ajinomoto Biên Hòa.


Một số hình ảnh tiêu biểu

 

 

 

 

 

 

 


Lượt xem: 67 || Đăng bởi: doantn