Các liên kết
Các liên kết
Vị trí của Trường - Map
Chọn ngôn ngữ

Báo cáo thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục đại học

Ngày đăng tin: 3/11/2011 1:20:45 PM  


Báo cáo thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục đại học


BÁO CÁO
V/v thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục đại học theo quy định tại Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT

 

1. Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp Năm học: 2015-2016

 

 ***ĐANG CẬP NHẬT THÔNG TIN NĂM HỌC 2015-2016


Lượt xem: 5002 || Đăng bởi: admin