Thông báo danh mục sách mới Tổng hợp số lượt học sinh vào thư viện tháng 4/2016 Thông báo số lượt học sinh vào thư viện tháng 3/2016 Thông báo số lượt học sinh vào thư viện tháng 02/2016 Thông báo danh mục sách mới quý 01/2016 hiện có tại thư viện. Thông báo số lượt học sinh vào thư viện tháng 01/2016 Tổng hợp số lượt học sinh vào thư viện tháng 12/2015 Tổng hợp số lượt học sinh vào thư viện tháng 11/2015 Tổng hợp số lượt học sinh vào thư viện tháng 10/2015 Danh sách học sinh vào thư viện tháng 9/2015 Thông báo Danh mục sách mới bổ sung quý 01/2015. Thông báo về hoạt động của Thư viện trường Thông báo về Danh mục môn loại sách hiện có tại thư viện Danh mục sách mới bổ sung quý 4/2014 Thông báo sách mới quý 1/2014 Thông báo danh mục sách theo chuyên ngành đào tạo Thông báo tài liệu tham khảo môn học trong HK2 - NH: 2012 - 2013 Một số tài liệu ngành công nghệ thông tin Một số đề tài báo cáo tốt nghiệp danh cho ngành kế toán Thông báo thời gian mở cửa thư viện Thông báo thời gian mở cửa thư viện Thông báo thời gian mở cửa thư viện Thông báo thời gian mở cửa thư viện Danh sach hoc sinh muon sach qua han Danh mục sách mới quý 4/2012 Danh mục môn loại sách có trong thư viện Thông báo sách mới T12/2011 (đợt 2) Danh mục sách mới tháng 12/2011