Danh sách thi Tin học ngày 20/01/2019 Thông báo đào tạo chứng nhận ATLĐ Thông báo tuyển sinh đào tạo Tiếng Anh, Tin học 17 Thông báo tuyển sinh đào tạo Tiếng Anh, Tin học 14B+15B+16B+16A Lịch học+DS học lại HP Hóa 2 trong HKI-NH 2017-2018 Lịch học trả nợ trong HKI-NH 2017-2018-HP Văn 2 Thông báo về hồ sơ liên thông từ TC lên ĐH ngành Kế toán Thời khóa biểu sinh hoạt chính trị đầu khóa năm 2017 danh sách học sinh nhận học bổng HKI, NH 2016-2017 Danh sách + Lịch học trả nợ HP Pháp Luật khóa TCCN13B+15A Lịch học lại trả nợ trong HKII - Bổ sung khóa TCCN13B Thông báo học Tiếng Anh, Tin học IC3 để đạt chuẩn đầu ra Sổ tay học sinh Lịch học trả nợ học phần khóa TCCN15A Thông báo v/v đăng ký thi lại tốt nghiệp LICH HỌC TRẢ NỢ HP NH 2016-2017-ĐỢT 1 Lịch học trả nợ môn các lớp khóa TCCN13B, 14B, 15B Phòng sinh hoạt chủ nhiệm tuần SHCD-HS ngày 05/9/2016 Lịch học lại trả nợ học phần văn hóa (đợt 3) Thông báo thời gian nhận giấy chứng nhận TNTT (khóa 12B, 14A) Thông báo đăng ký thi lại tốt nghiệp Lich học trả nợ trong HKII - NH 2015-2016 Thông báo về việc học lại trả nợ trong học kỳ II-có bổ sung Thông báo về việc học lại trả nợ trong học kỳ II Thông báo hs dự lễ tốt nghiệp khóa 11B+13A Danh sách HS trả nợ học phần-lên lớp+ngưng học THƯ MỜI HỌC SINH THAM DỰ LỄ NGÀY 05/7/2015 Lịch thi AV, TH tháng 6-2015 k LỊCH THI ANH VĂN, TIN HỌC TRÌNH ĐỘ A LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015 CÁC LỚP TCCN 14A, 14B VÀ CÁC LỚP TỐI THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015 LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015 CÁC LỚP KHÓA 11B, 12B,13B,13A DÁNH SÁCH HỌC SINH DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NGÀY 20/12/2014 DANH SÁCH HỌC SINH DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NGÀY 13/12/2014 DANH SÁCH HỌC SINH TRẢ NỢ MÔN LỊCH THI HỌC KỲ I NH 14 - 15 (ĐỢT 1) THỜI KHÓA BIỂU TRẢ NỢ MÔN TRONG NĂM HỌC 2014 - 2015 DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ THI LẠI TỐT NGHIỆP (ĐỢT 4) LỊCH THI LẠI TỐT NGHIỆP VÀ THI LẠI HỌC KỲ II CÁC LỚP TỐI DANH SÁCH HỌC SINH THI LẠI HỌC KỲ II CÁC LỚP TỐI. THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ THI TỐT NGHIỆP (Đợt 3) (Có hiệu chỉnh) LỊCH THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP TỐI. (Có hiệu chỉnh) DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ THI TỐT NGHIỆP THÁNG 10/2014 (ĐỢT 3) THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO THI LẠI HK II (Đợt 2) VÀ TỐT NGHIỆP (ĐỢT 1) NH13 - 14 DANH SÁCH HỌC SINH THI LẠI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013 - 2014 các lớp tối. Danh sách học sinh vắng học tuần GDCD-HS năm học 2014-2015. Danh sách học sinh vắng học tuần GDCD-HS Năm học 2014-2015 ngày 05/09/2014. Danh sách học sinh vắng học tuần sinh hoạt công dân đầu năm ngày 04-9-2014 LỊCH THI HỌC KỲ II CÁC LỚP TỐI VÀ LỊCH THI TỐT NGHIỆP VĂN HÓA KHÓA 11B TB KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO BÀI THI HK II NH 13 - 14 (ĐỢT 2) LỊCH PHÒNG THI LẠI HỌC KỲ II NH 13 -14 (ĐỢT 2) DANH SÁCH THI LẠI HỌC KỲ II(bổ sung) VÀ DANH SÁCH THI LẠI TRẢ NỢ MÔN. LỊCH THI LẠI HỌC LỲ II NĂM HỌC 2013 - 2014 LỊCH ÔN THI TNVH VÀ DS HỌC SINH PHÂN LỚP ÔN THI TNVH. DANH SÁCH HỌC SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP KHÓA 10B VÀ 12A DANH SÁCH HỌC SINH THI LẠI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013 - 2014 (ĐỢT 2) DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI LẠI TỐT NGHIỆP THÁNG 8/2014 (BỔ SUNG) Lịch thi tốt nghiệp các lớp khóa 10B và 12A DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ THI LẠI TỐT NGHIỆP VÀO THÁNG 8/2014 ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN ÔN, THI TỐT NGHIỆP VĂN HÓA VÀ THỜI GIAN THI HỌC KỲ II (13-14) CÁC LỚP TỐI THÔNG BÁO THỜI GIAN NGHỈ HÈ, VÀ NHẬP HỌC NH 14-15 THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP PHÒNG THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013 - 2014 (ĐỢT 2) LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013 - 2014 (ĐỢT 2) CÓ BỔ SUNG LỊCH THI HỌC KỲ II NH 13 - 14 (ĐỢT 2) MẬT KHẨU WIFI CHO CB-GV-NV Chú ý Thông báo về tham dự GDPL ngoại khóa NH 2013 - 2014 THÔNG BÁO LỊCH THI LẠI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013 - 2014 (ĐỢT 1) DANH SÁCH HỌC SINH THI LẠI HKII KHÓA 10B VÀ 12A(NGÀY) LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP (MỚI NHẤT) KẾ HOẠCH ÔN THI VÀ THI TỐT NGHIỆP KHÓA 10B VÀ 12A DANH SÁCH THI LẠI TRẢ NỢ MÔN (mới nhất) Lịch thi học kỳ II (đợt 1) năm học 2013 - 2014 Danh sách học sinh thi lại học kỳ I năm học 2013 - 2014 danh sách học sinh thi lại học kỳ I năm học 2013 - 2014 LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013 - 2014 Danh sách học sinh được nhận bằng tốt nghiệp ngày 29/12/2013 TB TG thi HKI, TG nghỉ tết, TG nhập học HKII NH 2013 - 2014 Danh sách HS giới thiệu HS mới nh 2013-2014(đợt 1) Phòng thi TN nh 2013-2014 (đợt 1) Lịch thi tốt nghiệp văn hóa TCCN12A Danh HS thi cải thiện NH 2012-2013 Lịch thi lại HKII nh 2012-2013 (đợt 3) Danh sách học sinh các lớp 12A và 11A(tối) thi lại HKII /12-13 Thông báo về thời gian thi và đăng ký thi lại tốt nghiệp Kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp khóa 09B Lịch thi, phòng thi HKII nh 2012-2013(đợt 3) Lich thi tốt nghiệp NH 2012-2013 (đợt 2) Thông báo về thời gian nghỉ hè, ôn thi, nhập học NH 13-14 Lịch thi, phòng thi HKII nh 2012-2013(đợt 2) Lịch thi lại HKII nh 2012-2013(đợt 1) Danh sách HS TCCN11A thi lại HKII NH 2012-2013 Thông báo về KH ôn thi lại tốt nghiệp trong NH 2012-2013(đợt 3) Thông báo thu lệ phí thi tốt nghiệp khóa 11A Kết quả tốt nghiệp TCCN09B và thi lại NH 2012-2013(đợt 1) Kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp khóa 10A(học buổi tối) Thông báo V/v tổ chức lễ tốt nghiệp cho các lớp 10A(học buổi tối) danh sách thi lại trả nợ môn các học kỳ tổ chức trong HKI 12-13 Danh sách học sinh thi lại HKI NH 2012-2013 (đợt 1) Thông báo đổi lịch thi tốt nghiệp chính trị THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012-2013 Lịch Phòng thi HKI nh 2012-2013 (đợt 2) Lịch thi HKI nh 2012-2013(đợt 2) Thông báo về thời gian thi HKI và nghi tết Lịch thi lại HKI NH 2012-2013 (đợt 1) Lịch thi lại HKI NH 2012-2013 (đợt 1) Danh sách thi lại HKI NH 12-13(các lớp TCCN09B) THÔNG BÁO "vv thu lệ phí thi tốt nghiệp các lớp TCCN09B nh 2012-2013 Bảng tổng hợp DSHS tốt nghiệp TCCN10A(ngày) và thi lại các khóa trước Thông báo vv tổ chức Lễ tốt nghiệp các lớp TCCN10A Bảng tổng hợp DSHS tốt nghiệp khóa 10A NH 2012-2013 Thời khóa biểu HKI (2012-2013)các lớp TCCN110B Danh sách thi lại HKII(11-12) - Khóa 11B Danh sách thi lại HKII(11-12) - Khóa 10B Danh sách thi lại HKII(11-12) - Khóa 09B Danh sach thi lai HKI (2011-21012) Khoa 11B Danh sach thi lai HKI (2011-21012) Khoa 10B Danh sach thi lai HKI (2011-21012) Khoa 10A TKB HKII (11-12) KHÓA 10A TỐI TKB HKII(11-12) - Khoa 11B TKB HKII(11-12) - Khoa 10B TKB HKII(11-12) - Khoa 10A TKB HKII(11-12) - Khoa 09B TB chuyen lich hoc va phong hoc TCCN11A Quy dinh thoi gian hoc tu HKII(2011-2012) Lich Phong thi ly thuyet HKI(11-12) Danh sách học sinh nghỉ học ngày 30-11-2011 Danh sách học sinh nghỉ học ngày 28/11/2011 Danh sách học sinh nghỉ học ngày 26/11/2011 Thông báo về dự lễ tốt nghiệp Khóa TCCN09A Danh sách học sinh nghỉ học 04/10/2011 Thời khóa biểu HK1 2011-2012 Lịch thi laị HKII NH 2010-2011(Đợt 3- 10A) Lịch phòng thi lại TCCN B HKII NH 10-11(Đợt 2) Lịch thi HKII NH 10-11 (Đợt 4- lớp tối- mới hiệu chỉnh) Lich thi lai HKII Dot 2 cac lop TCCNB